Αρχαιότητες στη Ψήφτα & στη Νοτιοανατολική Τροιζηνία

Η θάλασσα της Ψήφτας “φιλοξενεί” τα αρχαία κατάλοιπα Bυθισμένης Pολιτείας των ρωμαϊκών χρόνων

 

Μέσα στην θάλασσα, μπροστά στην παραλία της Ψήφτας, βρίσκεται η "Βυθισμένη Πολιτεία" των Ρωμαϊκών χρόνων.

 

Οι αρχαιολόγοι υπολογίζουν ότι η Πολιτεία αυτή ότι είχε έως και 70.000 κατοίκους. Διακρίνονται ακόμη και σήμερα στοιχεία τοιχοποιίας και σπαράγματα ρωμαϊκών αγγείων.

 

Σε όλη την Ανατολική Τροιζηνία υπάρχουν μαρτυρίες ότι η περιοχή κατοικήθηκε από τα αρχαία χρόνια. Τα αρχαία λείψανα που έχουν βρεθεί στα νησάκια της Πλάκας, της Αλυκής και της Αρτίμου, τα διάφορα ευρήματα στην Αρτιμο και το Λεμονοδάσος, αλλά κυρίως τα σημαντικά ευρήματα στο Μόδι και τον Κάβο Βασίλη - Κοκορέλι της Καλαυρίας, ενισχύουν την άποψη ότι οι ακτές αυτές Κοκορέλι-Μόδι-Καραπολίτι-Σκύλλαιο, ήταν ενωμένες μεταξύ τους και αποτελούσαν ενιαία ξηρά με την Αλυκή και την Αρτιμο, αλλά μια καταβύθιση τις χώρισε. Φαίνεται ότι κατοικήθηκαν χιλιάδες χρόνια πριν από την Τροιζήνα, τα Μέθανα και την Καλαυρία, γιατί αλλιώς ποιοι θα πήγαιναν να κατοικήσουν σ αυτά τα μικρά νησάκια.

 

Επίσης στο νησάκι Σουπιά, που βρίσκεται απέναντι, στο βάθος αριστερά, από τα Βλαχαίϊκα έχουν βρεθεί αρχαία ευρήματα.