Κέντρο Υγείας Γαλατά

Διευθυντής Κέντρου Υγείας Ανδριανέσης Παντελής
Τηλέφωνο 22983-20300 / Τ.Κ. 18020
Fax 22980-42595
E-mail kygalata@yahoo.gr