Ειδικότητες Ιατρών του Γαλατά

Ιατροί - Οδοντίατροι - Κτηνίατροι στο Γαλατά

 

Κεραμίδας Γεώργιος Ειδικός Παθολόγος 22980 - 22100 / 43951, 6977082913
Κούλη Δήμητρα Οδοντίατρος 22980 - 42937
Μέλλου Μαρία Οδοντίατρος 22980 - 42987
Κοντογιωργάκη Μυρτώ Κτηνίατρος 22980 - 42644