Πολυιατρεία - Εργαστήρια

Ιδιωτικό Πολυιατρείο - Μικροβιολογικό "Θεραπεία" 22980 - 43222 / 6973746937
Ακτινολογικά Εργαστήρια "Παπάζογλου Μαρία" 6974393711